top of page

KOPEN IN ITALIË

Italië is een van de veiligste landen om een ​​huis te kopen dankzij het juridische systeem, dat strikte procedures voor eigendomsoverdracht vereist. Buitenlandse kopers kunnen echter moeilijkheden ondervinden bij het begrijpen van deze procedures. Om deze reden zal het team van Properties in Italy u alle nodige hulp bieden om al deze procedures grondig te begrijpen alvorens de beslissing te nemen om een ​​woning in ons land te kopen.

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

INVOERING

 

Het kopen van een woning in Italië verloopt meestal in drie fasen:

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

· De eerste fase bestaat uit het zoeken, bezoeken en selecteren van het onroerend goed met behulp van een makelaar (genaamd: Mediatore of Agente immobiliare). Zodra het onroerend goed is geselecteerd, kan de koper worden gevraagd om een ​​koopvoorstel (Proposta d'acquisto) te ondertekenen en een aanbetaling bij de makelaar achter te laten (ongeveer € 5.000 voor een gemiddelde prijs).

· De tweede fase. Als het koopvoorstel door de verkoper wordt geaccepteerd, is de volgende stap het ondertekenen en omruilen van het contract (contratto voorlopig of compromis). Dit is normaal gesproken een wettelijk bindende overeenkomst om de aankoop te voltooien door middel van een openbare verkoopakte die is opgesteld door een notaris en om het saldo van de overeengekomen prijs op een in de toekomst gespecificeerde datum te betalen. De voorlopige verkoopovereenkomst (compromesso) is een privé-overeenkomst tussen de koper en de verkoper, waarbij de "veelbelovende" koper en de "veelbelovende" verkoper zich ertoe verbinden de titel van een onroerend goed over te dragen. Deze overeenkomst kan worden opgesteld door de verkoper, agent of een advocaat / advocaat. Aangezien het een ingewikkeld juridisch document is, moet het altijd voor advies worden voorgelegd aan of opgesteld worden door een gespecialiseerde Italiaanse advocaat.

· De derde fase bestaat uit de afwikkelingsformaliteiten. De verkoop zal worden afgerond door een notaris wanneer de definitieve akte (atto finale di compravendita of 'rogito') of overdracht van overdracht wordt ondertekend. De notaris geeft een gewaarmerkte kopie van de verkoopakte af en registreert het originele document bij het kadaster, waardoor de koper de juridische eigenaar van het onroerend goed wordt. In Italië heeft alleen een notaris het recht om het eigendomsrecht op geldige wijze over te dragen. De notaris stelt de koopakte op, zorgt voor de juiste uitvoering, registratie en betaling van alle Italiaanse belastingen die verband houden met de voltooiing.

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

De notaris berekent doorgaans maximaal 1,0% van de gedeclareerde verkoopprijs (afhankelijk van de aankoopprijs).

 

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

Advocaten en makelaars

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

Gezien de juridische en praktische moeilijkheden bij het kopen van onroerend goed in Italië, is het voor buitenlandse kopers zeer aan te raden om de hulp in te roepen van een gespecialiseerde Italiaanse advocaat, bij voorkeur iemand die vloeiend Engels spreekt, om namens hen op te treden. Hij zal verantwoordelijk zijn voor het opstellen van contracten, het contacteren van de notaris en het geven van al het nodige juridische advies, en bovenal zal hij een onbevooroordeelde due diligence uitvoeren namens de kopers. De advocaat zou controleren of de eigendomsbewijzen in orde zijn, of het onroerend goed wettelijk is geregistreerd en of het geen illegale gebouwen heeft.

 

De advocaat rekent doorgaans maximaal 1,0% van de gedeclareerde verkoopprijs aan (afhankelijk van de aankoopprijs).

 

Zie ook onze pagina ' juridisch advies '.

 

 

Aankoopbelastingen

 

Registerbelastingen (zegelrechten) voor het kopen van onroerend goed in Italië bedragen gewoonlijk tussen 2-9% van de aangegeven aankoopprijs:
2% voor inwoners van Italië (alleen voor hun hoofd- en eerste verblijfplaats)
9% voor niet-ingezetenen (of voor tweede huizen)
18% voor landbouwgrond

 

Indien u een woning koopt van een particulier, wordt de registerbelasting berekend over de "kadastrale waarde" (belastingwaarde in het kadaster die doorgaans veel lager is dan de marktwaarde: 1 / 4-1 / 3).

Als het onroerend goed wordt gekocht van een bouwbedrijf (nieuwbouw of onroerend goed dat door het bedrijf wordt hersteld), betaalt u btw in plaats van registratierechten. De btw is 4% voor ingezetenen, 10% voor niet-ingezetenen en wordt toegepast op de waarde van het onroerend goed zoals aangegeven in de openbare akte van overdracht.

 

In Italië is het dus (fiscaal) veel handiger om onroerend goed van een particulier te kopen.

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

Voordelen voor de eerste keer koper

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

Om te profiteren van de voordelen voor de eerste keer koper (lagere aankoopbelasting voor inwoners, zie hierboven), moet u in de akte van overdracht aangeven dat u binnen 18 maanden na de aankoopdatum uw verblijfplaats vestigt op het gemeentelijk grondgebied waar de woning zich bevindt. gelegen. U mag geen andere woningen in dezelfde gemeente bezitten of enig ander onroerend goed dat is gekocht met voordelen voor de eerste keer dat u een huis koopt in het hele Italiaanse grondgebied.

 

Eigendom belasting

 

Niet-ingezetenen die een woning in Italië bezitten, moeten de volgende belastingen betalen:

· Inkomstenbelasting (IRPEF). Niet-ingezetenen moeten een belastingaangifte indienen met de details van hun Italiaanse eigendom. Als ze het onroerend goed verhuren (lange of korte termijn), moeten ze ook de jaarlijkse huur aangeven, anders moeten ze alleen de kadastrale huur aangeven (meestal vrij laag) en de inkomstenbelasting betalen over het totale inkomen dat ze in Italië hebben. de inkomstenbelasting is progressief en het belastingtarief stijgt tussen de inkomensgroepen.

· De lokale gemeenschapsbelasting (IMU) die ongeveer 1,0% is van de kadastrale waarde van een onroerend goed (officiële waarde in het kadaster, gebruikelijke inzet 1 / 4-1 / 3 van de marktwaarde), te betalen in twee jaarlijkse termijnen. De lokale gemeenschapsbelasting is niet verschuldigd over een onroerend goed waar kopers zich vestigen.

 

Restauratie of constructie


Om door te gaan met de restauratie of de constructie van een gebouw, is het noodzakelijk om de hulp in te roepen van een erkende landmeter (Geometra) of een architect. Alle grote bouw- of restauratiewerkzaamheden vereisen de indiening van een autorisatieaanvraag bij de plaatselijke gemeente, ondertekend door de eigenaar van het onroerend goed en een bevoegde technicus. In het geval van lichte restauratiewerken (muurschildering, nieuwe deuren, nieuwe vloeren / tegels etc.) worden ze beschouwd als 'manutenzione ordinaria' (gewoon onderhoud) en hoeven ze niet te worden gemeld. In het geval van meer veeleisende werken (bewegende binnenmuren, nieuwe installaties, raam- en deurkozijnen enz.) Is het voldoende om een ​​specifiek verzoek in te dienen genaamd CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata) of een SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) in indien de werken structurele delen van het gebouw betreffen, beide ondertekend door een technicus. Bij nieuwbouw of totale restauratie moet een bouwvergunning (Permesso di costruire) worden ingediend door een technicus, onder voorbehoud van goedkeuring van de plaatselijke gemeente.

 

Hypotheken

 

Het is momenteel redelijk goedkoop om een ​​lening te krijgen bij Italiaanse banken die bedragen lenen tegen koopprijzen tot 70%, afhankelijk van uw maandelijks inkomen en het land (en valuta) waar uw inkomen wordt geproduceerd. Als u een prijsopgave wenst, neem dan contact met ons op en geef alle informatie over het onroerend goed dat u wilt kopen en de voorwaarden waarnaar u zoekt.

 

Mocht u nog andere informatie nodig hebben over bovenstaande onderwerpen, neem dan gerust contact met ons op .

bottom of page