top of page

PRIVACYBELEID

Informatie ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 met persoonlijke bescherming (RGPD)

Andrea Redivo Zaglia titolare della ditta 'Eigenschappen in Italië di Andrea Redivo Zaglia' con sede in Padua (PD) Via del Santo n. 45 (di seguito per brevità, "Professionista" e/o "Titolare del trattamento") omdat het zeker is dat u uw legge vigente test, en dat ik contatto sono: Tel. +39 049 655408 – +39 349 4520481  – e-mail: info@propertiesinitaly.net, informeer ai sensi dell'art. 13 van Regolamento UE 2016/679 (volgens de beknopte versie van "Regolamento" of "Normativa Applicabile"), is de professionele titel de titel van uw persoonlijke gegevens en de procedure voor de uiteindelijke procedure en de tweede manier waarop de modaliteit wordt overgenomen.

We hebben geen bewijs van de huidige informatie die we alleen gebruiken voor onze site www.propertiesinitaly.net ("Sito"), we kunnen niet van toepassing zijn op andere websites die uiteindelijk worden geraadpleegd via een link die de bedoeling heeft om informatie te krijgen over de sensi dell' kunst. 13 della Normativa Applicabile a coloro che interagiscono con il Sito ovvero con il blog ad esso collegato, il tutto secondo la Raccomandazione n. 2/2001 heeft betrekking op de minimale vereisten voor de gegevens online in de Europese Unie, op 17 mei 2001 van Gruppo di Lavoro Articolo 29.

index

1. Finalità e base giuridica del trattamento che non richiedono il consenso dell'interessato
2. Uiteindelijke bestemming van persoonlijke gegevens of categorie van persoonlijke bestemming
3. Trasferimento dati a Paesi Terzi
4. Periode van conservazione dei dati
5. Obbligo/facoltà di fornire en dati personali
6. Diritti dell'interessato
7. Communiceer in het geval van gewelddadige belangen

1. Finalità e base giuridica del trattamento che non richiedono il consenso dell'interessato

Ik weet dat ik persoonlijk ben, vind het belangrijk dat ik navigeer en dat ik volontariamente heb om contact op te nemen, verranno trattati voor de volgende finale:  

a) definitief contract, weet dat alle instaurazione en beheer van rapport met de klant, quali ad esmpio l'acquisizione di informazione voorlopige alla uiteindelijke conclusie van een contract;

b) het afronden van de statistieken/analisten van gegevensverzamelingen en anonimiteit, er zijn enkele mogelijkheden voor identiteitsidentificatie, het misbruik van de functie van Sito, verkeerde verkeers- en valutagebruiksmogelijkheden en interesse;
c) definitief betrekkelijk alles van een obbligo legale kwalificatie van de professional en gevolgd;
d) promotie van prodotti en diensten van mobiele agentschappen die van invloed zijn op de publicatie van materiaal, contratti telefonici en altra forma di comunicazione elettronica (e-mail, sms, mms, publicatie op sociaal netwerk);

e) comunicazione e/o cessione dei dati a terzione for the promozione e/o la verkoper van prodotti en servizi, con modalità tradizionali e/o automatizzate.

 

Ovesse conferire dati personali di terzi soggetti (quindi non a Lei direttamente riferiti) a IL PROFESSIONISTA Lei si pone come autonomo titolare del trattamento, veronderstellend dat u verplicht bent en de verantwoordelijkheid van het legge. Over het algemeen, Lei conferisce sul punto la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento del danno da trattamento, ecc. che dovesse pervenire a IL PROFESSIONISTA da terzi soggetti i cui dati personali siano stati trattati attraverso il Suo invio spontaneo in violazione delle norme sulla tutela dei dati personali applicabile. In dit geval is het belangrijk om te weten of er andere persoonlijke gegevens zijn, garandeer je dat je weet dat je verantwoordelijk bent - het verhaal van een bepaalde manier van omgaan met je eigen basisprincipes en sensi dell'art. 6 del Regolamento is een legitieme manier om informatie in kwestie te verstrekken.

Il trattamento di cui all superiori letter a), c), è necessario alla prestazione del servizio richiesto dall'utente con la conseguenza che il Professionista non ha l'obbligo di acquisire lo specifico consenso al trattamento dei dati in quantum la_cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_base legale del trattamento dei Suoi dati personali per le finalità sopra give è l'art. 6(1)(b) del Regolamento (“[...] il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso”) e l' kunst. 6(1)(c) del Regolamento (“[...] il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”).
Il trattamento di cui alla superiore lettera b) non comporta non comporta il trattamento di Dati Personali.

2. Uiteindelijke bestemming van persoonlijke gegevens of categorie van persoonlijke bestemming

Ik heb persoonlijke gegevens die van groot belang zijn, maar er is geen limiet aan de hoeveelheid die nodig is, alle categorieën di destinatari tra i quali:

1) persoonlijke autorisatie, adeguatamente istruito en formato dal Titolare, soggetto ad un vincolo di segretezza and riservatezza delle information;
2) verschillende titels die het effect van gegevens per conto e uw istruzione van de uiteindelijke opdracht Verantwoordelijkheden van trattamento aangeven, over en quali:
- professionele studenten, die prestino assistentie verlenen, consulenten zijn of samenwerken in materia contabile, financiële en financiële instellingen die niet de confrontatie aangaan met de kwaliteit en het stato concluso van een sensi-contrat voor de effectieve werking van het artikel 28 van de Regolamento;
In dit geval is het van belang dat uw persoonlijke communicatie en autoritair giurisdizionali van toepassing zijn op de meeste rijkdommen die van toepassing zijn.

Per i soggetti indicatie ai nn. 1 en 2 geven alleen de categoria van de bestemming aan, in de hoeveelheid frequente herzieningen en revisies. Pertanto, gli Interessati potranno richiedere l'elenco aggiornato dei destinatari contattando il Titolare del trattamento attraverso i recapito sopra indicati.

3. Trasferimento dati a Paesi Terzi

Alcuni dei tuoi Dati Personali sono trasferiti a Destinatari che si potrebbero trovare al di fuori dello Spazio Economico Europeo. De professionele assistent van de elektronische handel en de kaart van de Suoi Dati Personali van het deel van het bestemmingsgebied dat van toepassing is op de normatieve norm, het zal semper zijn in overeenstemming met de principiële indicaties 45 en 46 van de RGPD-relativamente alle sussistenza van een beslissing over een dellatezza van de parte Commissione europea overtreft een garantie adeguate.

4. Periode van conservazione dei dati

Ik weet dat ik persoonlijk conservatief ben voor de lasso van het tempo dat nodig is om de specifieke finaliteit van het trattament te volgen voor de kwaliteit van het manifest dat mijn consenso is, nello specifico:

- per le finalità alla lettera a), b), c), d), e) del superiore punto 1 per il tempo necessario all'adempimento delle obbligazioni contrattuali e, in ogni modo, non oltre 10 anni dal momento della raccolta dei Suoi dati per adempimento di obblighi normativi e, comunque, non oltre i termini fissati dalla legge per la prescrizione dei diritti e/o fino al tempo permesso dalla legge Italiana a tutela dei propri interessi

5. Obbligo/facoltà di fornire en dati personali

De professionaliteit is precies wat de comunicazione dei dati per laatste punt van de hoogste punt 1 lett. a), b) c), d), e) en facoltativo, ma il loro uiteindelijke mancato conferimento potrebbe rendere onmogelijk riskeren een tua richiesta op adempiere en een obbligo legale cui ICTCL è soggetto

6. Diritti dell'interessato

Het enige wat u kunt doen, is dat u de volgende indicaties krijgt, in het bijzonder:

a. Accedere ai dati personali: ottenere la conferma o meno che sia in corso un trattamento di dati che La riguardano e, in tal caso, l'accesso all seguenti information: the finalità, le category di dat is het doel, de periode van conservering, het direct terugkrijgen van een autorità van de controle, het diritto van richiedere van rettifica of annulatie of limitazione van trattamento of tegengesteld al trattamento stesso nonché l'ististenza di un processo decisional automatizzato;

b. Richiedere di rettifica of cancelazione degli stessi or limitazione dei trattamenti ch lo riguardano; per "limitazione" is het de bedoeling dat de conservativiteit met de limiet van het toekomstige trattamento;

c. proporre tegengesteld aan het trattamento: alle motivi connessi alla Sua situazione particolare al trattamento di data for l'esecuzione di un compito di public interest of the perseguimento di un_cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_ legitieme interesse van IL PROFESSIONISTA.

d. Portabilità dei dati: het is mogelijk dat de automatisering van het systeem het eens wordt over het opstellen van een contratto, het rijst in een structuurformaat, het gebruik van comune en leggibile da dispositivo automatico, en dat is het lo riguardano; in het bijzonder, i dati Le verranno forniti dal Titolare in formaat .xml, of analoog;

e. Revoca van consenso van marketing voor definitieve marketing, direct of indirect, handelswaar; het verhaal wordt diritto non pregiudica in alcun modo la liceità dei trattamenti svolti prima della revoca;

f. Proporre reclamo ai sensi dell'art. 77 RGPD alle autorità di controllo competente in base alla sua residenza abituale, al luogo di lavoro tegen al luogo di violazione dei suoi diritti; door l'Italia en competente Garante voor de bescherming van persoonlijke gegevens, contattabile tramite en dati di contatto ripportati sul sito web http://www.garantprivacy.it.

Ik predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta al Titolare del trattamento mediante i canali di contatto indicati all'art. 1 della presente informativa.

Het rijkste familielid weet hoe het is om te voorkomen dat de meest ingenieuze ritardo e, in ogni modo, een mese dalla domanda ingaat; solo in casi di particolare complessità e del numero di richiest tale termine potrà essere prorogato di ulteriori 2 (due) mesi.

7. Communiceer in het geval van gewelddadige belangen

Als de kwaliteit van de dovesse nauwkeurig verifieert een violazione ai suoi dat persoonlijk verhaal da presentare een rischio verhoogd per diritti e libertà, il professional procederà a comunicare la violazione senza ingiustificato ritardo and not rispetto delle policy aziendali predisposte for gestire tale situazione di crisi ed in ogni caso rispetto di quantum previsto all'articolo 34 del Regolamento.

bottom of page